Akademicki Zespół Szkół - Akademicki Zespół Szkół

Osiągnięcia

Wyniki egzaminów gimnazjalnych CKE

Wyniki egzaminu gimnazjalnego CKE 2017 Pozycja szkoły na tle średnich z Pragi Północ, Warszawy, i woj. mazowieckiego i kraju.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego CKE 2016 Pozycja szkoły na tle średnich z Pragi Północ, Warszawy, i woj. mazowieckiego i kraju.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego CKE 2015 Pozycja szkoły na tle średnich z Pragi Północ, Warszawy, i woj. mazowieckiego i kraju.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego CKE 2014 Pozycja szkoły na tle średnich z Pragi Północ, Warszawy, i woj. mazowieckiego i kraju.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego CKE 2013 Pozycja szkoły na tle średnich z Pragi Północ, Warszawy, i woj. mazowieckiego i kraju.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego CKE 2012 Pozycja szkoły na tle średnich z Pragi Północ, Warszawy, i woj. mazowieckiego i kraju.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Ważne informacje

Szanowni Państwo,
W poniedziałek 23 kwietnia następuje zmiana planu lekcji, w związku z wyjściem uczniów do British Council [wychodzą ci, którzy zadeklarowali chęć i wpłacili wymaganą kwotę].
W tym dniu odbęda sie 3 bloki zajęć.
Basen zostaje odwołany.
Plan lekcji 23/04/2018
7 SP - 1. niemiecki, 2.matematyka, 3.historia
2 G - 1. historia, 2.niemiecki, 3. matematyka
3 G - 1. fizyka, 2. historia, 3. niemiecki
1 LO - wyjście na warsztaty